Tietosuoja: henkilötiedoistasi huolehditaan

TarinaStudio Ky pitää huolen vastuullaan olevista henkilötiedoista.

Yhteystietomme tietosuojaa koskevissa asioissa on:

TarinaStudio Ky / Satu Hart

osoite:                                 Emalikukka, Emalipolku 2, 04430 Järvenpää

puh.                                    +358 45 201 9647

sähköposti:

Rekisterinpitäjä:

TarinaStudio Ky on asiakasrekisterinsä rekisterinpitäjä.

Keiden tietoja käsittelemme?

Käsittelemme henkilöasiakkaidemme ja yritysasiakkaidemme työntekijöiden ja yhteistyökumppanien sekä omien yhteistyökumppaniemme tietoja. Markkinointitarkoituksessa käsittelemme myös potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tietoja.

Mitä tietoja keräämme?

Rekisteriin kertyy näitä henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite ja mahdollisesti myös postiosoite.
 • Valokuvia, joista henkilö on tunnistettavissa.
 • Allekirjoitetuissa sopimuksissa ja markkinointiluvissa olevat tiedot.

Millä perusteella käsittelemme tietoja?

Käsittelemme tietoja suostumuksen tai sopimuksen perusteella toimeksiannon toteuttamiseksi eli valokuvan ottamiseksi, valmistamiseksi, tallentamiseksi ja jakamiseksi asiakkaalle sovitusti.

Yritysasiakkaillemme teemme työtä myös sopimuksen perusteella, jolloin yritykset ja organisaatiot hoitavat itse mahdollisten lupien hankinnan.

Mistä saamme tiedot?

Saamme tiedot asiakkailtamme itseltään. Markkinointitarkoituksessa keräämme julkisia yhteystietoja yritysten kotisivuilta.

Miten pitkään säilytämme tietoja?

 • Valokuvia säilytämme 12 kuukautta.
 • Muita, asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tietoja säilytämme niin kauan kuin erityislait kuten esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää.
 • Sopimukset säilytämme 10 vuoden ajan.

Kenelle jaamme tietoja?

Tietoja jaetaan kirjanpitäjälle laskutuksen ja kirjanpidon toteuttamista varten.

Lisäksi tietoja jaetaan palveluntarjoajille, joita ovat: kuvien tulostuspalvelu, kuvien jakogalleria ja sähköpostipalvelu.

Erillisen markkinointiluvan perusteella henkilöistä otettuja valokuvia voidaan jakaa TarinaStudion some-kanavissa (facebook, instagram).

Miten pidämme tiedoista huolta?

Käytämme tietoturvallisia ratkaisuja kuten käyttäjätunnuksia, suojattua internet-yhteyttä, salattua sähköpostia, palomuuria ja erilaisia tietoturvaohjelmistoja.

Henkilötietoja voivat käsitellä vain henkilöt, joilla on tehtäväänsä ja salassapitosopimukseen perustuva oikeus käsitellä niitä.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on tietoihisi oikeuksia:

 • Tarkistusoikeus: voit tarkistaa sinusta tallennettu tiedot.
 • Oikaisemisoikeus: voit pyytää korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: voit milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikä arvioit että niitä on käsitelty lainvastaisesti tai käsittelyyn ei ole perustetta.
 • Poisto-oikeus: Voit pyytää poistamaan tietojasi, mikäli arvioit ettei niiden käsittely tai tallentaminen ole perusteltua.
 • Rajoittamisoikeus: voit vaatia, että rajoitamme tietojen käsittelyä, kunnes mahdollinen kiista saadaan ratkaisua.
 • Valitusoikeus: voit myös valittaa tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsot että henkilötietojesi suojaa on rikottu.

Kehen voit ottaa yhteyttä?

Ota yhteyttä valokuvaaja Satu Hartiin. Yhteystiedot ovat tekstin alussa.

Mikäli haluat valittaa tietosuojavaltuutetulle, lisätietoa löydät tietosuoja.fi-sivustolta.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat:

 • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
 • Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
 • Puhelinvaihde: 029 566 6700
 • Kirjaamo: 029 566 6768